*** (Za głosem Bossueta wszystko dziś wykrzyka)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Za głosem Bossueta wszystko dziś wykrzyka:
Bóg jest zegarmistrz bez rąk i bez czeladnika.
A zegar pono z duchów lenistwa i winy
Na słońcu ducha z kształtów pokazał godziny.


Czytaj dalej: 48. *** (Narodowoście, które sama forma wiąże)

#Przypowieści i epigramaty