*** (Za to Hiszpania w prochu powalona leży)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Za to Hiszpania w prochu powalona leży,
Że za Boga ginących — tchórz uczył pacierzy.


Czytaj dalej: 39. *** (Religii, która się w duchu krajów wzmaga)

#Przypowieści i epigramaty