*** (Za Jowisza konałem niegdyś śmiercią krwawą)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Za Jowisza konałem niegdyś śmiercią krwawą,
Potem za Rzym — za honor — za krzyż i za prawo.
Wszystko to za Jowisza — raz swięcie konałem,
Aby we mnie duch Boży nie klęknął przed ciałem.


Czytaj dalej: 26. *** (Gdyby chciał sprawę ducha odnowić Hiszpanem)

#Przypowieści i epigramaty