*** (Drą się o wolność)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Drą się o wolność — Boże nachylaj im grzbietu,
Bo wolność jest jakoby posiadanie fletu;
Jeśli go weźmie człowiek muzyki nie świadom,
Piersi straci — i uszy sfałszuje sąsiadom.


Czytaj dalej: 2. *** (Boga w Trójcy pojmuję)

#Przypowieści i epigramaty #Przypowieści i epigramaty