Prowadził mnie na bardzo ciemne wężowisko...

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Prowadził mnie na bardzo ciemne wężowisko
I rzekł: »To miejsce było proroka kołyską,
Proroka... o którym już dziś nie gada sława;
Ta w błotach wyspa... wyspą jest i zwie się Jawa,
A ten człowiek, który był wierny lokaj pański,
Od wyspy był nazwany w proroctwie Jawański...«

Tu mi wydobył starą i żółtą kronikę
W skórze cielęcej... i żab głośną harmonikę
Uciszywszy... bo ducha miał moc i potęgę
Mojżeszową... otworzył zapyloną księgę
I czytał...


Czytaj dalej: Przekleństwo