*** (O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona

Ojczyzno moja - raz jeszcze ku tobie

Otworzę moje krzyżowe ramiona,Wszakże spokojny, bo wiem, że masz w sobie

Słońce żywota.


Czytaj dalej: Przekleństwo