[esperanto] La kato en senhoma log^ejo

Autorem wiersza jest Wisława Szymborska

Morti - tion oni ne povas fari al la kato,
c^ar kion g^i faru sola en la log^ejo?
C^u g^i grimpu sur murojn,
frotu je mebloj?
Kvazau^ nenio s^ang^ig^is,
tamen estas s^ang^ita.
Kvazau^ nenio translokig^is,
tamen estas diss^ovita
Kaj vespere la lampo jam ne lumas.
Oni au^das pas^ojn sur s^tuparo,
sed ili ne estas tiuj.
La mano, kiu metas fis^on
sur telereton, ankau^ estas ne tiu.
Io c^i tie ne komencig^as
en la kutima tempo.
Io c^i tie ne okazas
lau^ la ordo.
Iu c^i tie estis kaj estis
kaj subite malaperis
kaj li persiste ne estas.
Al c^iuj s^rankoj oni rigardis,
la bretojn trakuris,
sub la tapis^on ens^ovis sin
kaj kontrolis,
ec^ kontrau^ malpermeson
oni disj^etis paperojn.
Kion oni povas fari?
Dormi kaj atendi.
Se li nur revenos,
se li nur aperos
nu, li ekscios,
ke tiel oni ne kondutas
al la kato.
Oni iros al li
kvazau^ kontrau^ volo
malrapide
per tre neglektaj pas^oj.
Komence sen iuj saltoj kaj miau^oj.


Czytaj dalej: Nic dwa razy