[esperanto] Kapreolo

Autorem wiersza jest Wisława Szymborska

Kien kuras la priskribita kapreolo
tra la priskribita arbaro?
C^u por trinki la priskribitan akvon,
kiu kiel pau^saj^o respeguligas g^ian fau^keton?

Kial g^i supren levas la kapon ?
C^u g^i ion au^das?
Starante sur kvar piedetoj
prenitaj prunte de la vero,
g^i de sub miaj fingroj pintigas orelojn.

Silento - la vorto ankau^ susuras sur la papero
kaj diss^ovas la branc^ojn kau^zitajn per la vorto "arbaro".

Super la blanka paperfolio embuskas al salto
la literoj, kiuj povas malbone komponig^i,
la frazoj, kiuj insidas, kontrau^ kiujn ne estas savo.

Estas en la guto de inko granda rezervo
de c^asistoj kun duone fermitaj okuloj
pretaj por kuri de la dekliva plumo malsupren,
c^irkau^i la kapreolon, pretig^i al pafo.

Ili forgesas, ke c^i tie ne estas la vivo.
Aliaj nigre sur blanko regas la leg^oj.
La momento dau^ros tiom longe, kiom mi volos.
G^i permesos dividi sin en malgrandajn eternecojn
plenaj de la kugloj haltigataj en flugo.

Por c^iam, se mi ordonos, nenio c^i tie okazos,
sen mia volo ec^ folio ne falos,
nek kulmo fleksig^os sub punkto de la hufeto.

C^u ekzistas tia mondo, super kiu
la sendependan sorton mi estras,
la ekzisto senc^esa, kiun mi ligas
per c^eno de la signoj?
Estas la g^ojo de kreado,
la ebleco de eternigo,
la veng^o de la mortonta mano.


Czytaj dalej: Nic dwa razy