[esperanto] Fino kaj komenco

Autorem wiersza jest Wisława Szymborska

Post c^iu milito
Iu devas purigi c^ion.
Iu ajn ordo
ne ig^os mem.

Iu devas des^ovi rubaj^ojn
sur flankojn de vojoj,
ke traveturu
c^aroj plenaj de kadavroj.

Iu devas vadi
en koto kaj cindro,
en risortoj de kanapoj,
en vitraj akraj^oj
kaj sangaj c^ifonoj.

Iu devas tiri trabon
por apogi muron,
iu vitrigi fenestron
kaj fiksi pordon.

Fotinda la laboro ne estas
kaj dau^ros jarojn.
C^iuj filmistoj jam forveturis
al alia milito.

La pontojn kaj stacidomojn
oni devas ree konstrui.
Diss^irig^os manikoj
pro la laboro.

Iu balaante
rememorigas kio okazis.
Iu au^skultas
jesante per nefors^irita kapo.
Tamen jam proksimig^as
tiuj, kiujn enuigas tio.

Iu de tempo al tempo
ankorau^ elfosos de sub arbusto
la rustig^intajn
militajn argumentojn
kaj donos ilin sur balaaj^ujon.

Tiuj, kiuj vidis
kio c^i tie okazis,
devas forlasi la lokon
kaj lasi g^in por tiuj,
kiuj scias malmulte
kaj por tiuj, kiuj
scias preskau^ nenion.

En la herbaj^o, kiu superkreskis
la kau^zojn kaj efikojn
devas iu kus^i
kun spiko inter dentoj
kaj gapi sur la nubojn.


Czytaj dalej: Nic dwa razy