Mój ideał kobiety

Autorem utworu jest Jan Sztaudynger

Innym odmawia wszystkiego,
Mnie niczego. . .