Betula dolores

Autorem wiersza jest Leopold Staff

Siny, chłodny strumień w dal się snuje,
Brzoza czoło ku niemu nagina:
Matka Boska Bolesna całuje
Sine, chłodne ciało swego Syna.


Czytaj dalej: Kochać i tracić...