Niebo w nocy

Autorem wiersza jest Leopold Staff

Noc czarna, srebrna noc.
Świat nieskończony
W czasie i przestrzeni.
Pośrodku droga mleczna.
Któż to po niej przechodzi?
To przechodzi ludzkie pojęcie.


Czytaj dalej: Kochać i tracić...