Wieczór

Autorem wiersza jest Leopold Staff

Leżę na łodzi
W wieczornej ciszy.
Gwiazdy nade mną,
Gwiazdy pode mną
I gwiazdy we mnie


Czytaj dalej: Kochać i tracić...