Małgorzata Skałbania

Biografia

Wiersze Pani Małgorzaty pochodzą z tomiku "che barbaro momento"