Małgorzata Skałbania


Wiersze Pani Małgorzaty pochodzą z tomiku "che barbaro momento"