Przy kościółku

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.