Oda do wolności I

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.

Witaj, wolności aniele,

Nad martwym wzniesiony światem!

Oto w Ojczyzny kościele

Ołtarze wieńczone kwiatem

I wonne płoną kadzidła!

Patrz! tu świat nowy - nowe w ludziach życie.

Spójrzał - i w niebios błękicie

Malowne pióry złotémi

Roztacza nad Polską skrzydła;

I słucha hymnów téj ziemi.