Oda do wolności I

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.