*** (O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona )

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.