*** (Wieniec związano z rzeczy przeklętych)

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.