*** (W ciemnościach postać mi stoi matczyna)

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.