*** (Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek)

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.