*** (Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała)

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.