*** (Polsko, Ojczyzno!)

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.