W albumie Elizy Branickiej

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.

Chciałbym, ażeby tu wpisane słowo,

Jeśli na wieki ma słowem pozostać;

Aby słów miało nieśmiertelnych postać

Albo posągów piękność marmurową -

Lub jak Walkhirie, co noszą nad głową

Wieniec z piorunów i we krwi szeleszczą;

Chciałbym, ażeby miało taką wieszczą

Groźbę i skrzydła i twarz piorunową.Lecz słowo martwe. - Ale wy jesteście

Jako Walkhirie z północy przybyłe,

Pod wasze stopy rzucimy niewieście

Grobowce nasze. - A wy na mogiłę

Wstąpcie - a kto wart życia - tego wskrzeście.