Oda do wolności VI

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.