Oda do wolności V

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.

O świat nowy hiszpańskie uderzyło wiosło,

Tam brat zaprzedawał brata...

Na lądzie nowego świata

Żałobne drzewa wyrosło,

Pod którém schyleni w trudzie,

Marząc o szczęściu boleśnie,

Usypiali tłumem ludzie,

Tłumami konali we śnie **

I śmiercią sen płacili - bo o lepszej doli

Pod tym się drzewem ludziom o wolności śniło.

Było to drzewo niewoli,

Rosło nad grobem - świat już był jedną mogiłą.Ostatni więc człowiek skona,

Śmiercią z należnych władcom wypłaci się danin?

O nie! na głos Waszingtona

Zmartwychwstał Amerykanin

I zaprzysiężoną święcie

Wolność okrył wieńcem sławy.A drzewo śmierci było masztem na okręcie

I zgon niosło na ludy saksońskie - i nawy.