Oda do wolności II

Ten wiersz jest autorstwa Juliusz Słowacki.