Odkupiona

Ten wiersz jest autorstwa Halina Poświatowska.