plagiat z Ireneusza

Ten wiersz jest autorstwa Halina Poświatowska.