***(ona nosi imię wysokiego słonecznika )

Ten wiersz jest autorstwa Halina Poświatowska.