***(ślad zniknie z mojej skóry )

Ten wiersz jest autorstwa Halina Poświatowska.