Cień (Jest mi w drzew cieniu jak w kamiennej wnęce)

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Jest mi w drzew cieniu jak w kamiennej wnęce
Smutnym posągom: swojsko i zacisznie...
Czego żądają załamane ręce?
Spokoju, liści dokoła - nic więcej.


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)