Ból fizyczny

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Nie dba o wycie bomby ni o kul poświsty,
Kto zasadzki cierpienia nie poznał wieczystej.
Aż się dowie o prawdzie, gdy mu niespodzianie
Ból, jak Bóg, stanie w nerwach, jak w krzaku ognistym!...


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)