*** (Ach, to nie było warte)

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Ach, to nie było warte
by sny tym karmić uparte

by stawiać duszę na kartę
ach to nie było warte.

Ach, to nie było warte
by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)