Nike

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki,
o miłości nieuciszona!
Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jednakim
wyciągając odcięte ramiona...


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)