Perły dębowej słabości

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

W kopule dębu gruzły błyszczą chore.
Spada liść z perłą. Groźny to ornament!
Dąb zasłabł — wykwit buja mu i cięży,
A leśna babka zbiera perły w dzbanek.

Choroba piękna! Grochy mają orient,
Jakby w nich ciepły mienił się poranek.
Gdy już z nich czarny wycisną atrament,
Napisz, poeto o dębach potężnych!


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)