Bezpieczeństwo

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Boicie się o mnie? Dlaczego?
Ach, życie jest burzliwe i złe nieskończenie,
lecz czyż potrzeba syrenie
pasa ratunkowego?


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)