Obłoku biały

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Obłoku biały, obłoku szczęśliwy,
Gdyż niewiedzący! Jak owoc owalny,
Na lazurzyste wytoczony niwy
Przez wicher morski, pustynny czy halny...

Czyjeż bo życie nad twoje szczęśliwsze?
Z bytu masz zmienność - sen pustką ci służy -
I nie czas tobie dłuży się, leniwcze,
Lecz ty czasowi wleczesz się i dłużysz...

- Cóż, że wiatr zdmuchnie kształty twoje obłe?
Nie masz serca, sam siebie pokochać nie mogłeś...


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)