Nieporozumienie

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Oto jaśnieje wieniec: galaktyka...
Oto zanosi się na śpiew słowika,
Na głos miłości, obcy ziemskim więzom...
W jaśminach - szelest...
Kotka czarno-siwa
Czeka i myśli:
"Śpiewające mięso
Da znać za chwilę, gdzie go poszukiwać..."


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)