List

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Ktoś list dostał. Komuś serce bije.
Idzie czytać pod kwitnące jabłonie.
Czyta. Chwyta się ręką za szyję
i dno traci, i w powietrzu tonie.


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)