Kuszenie

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

"Nie wrócę więcej! Niech mnie Bóg odrzuci
Daleko w gwiazdy! Gdyż mnie świat ten smucił
Niewybaczalnie!" - "Tak, lecz tu zakwita
Miłość, jak storczyk ustronny... Nie wrócisz?"


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)