IV - limeryk

Autorem utworu jest Mariusz Parlicki

Byłem kiedyś dość blisko
z pewną saksofonistką,
lecz szybko nastał koniec,
bo gra na saksofonie
to dużo ale nie wszystko.