Bądź wola Twoja

Autorem wiersza jest Cyprian Kamil Norwid

Bądź wola Twoja, nie tak, jak na ziemi
(Więc nie wygodniej jak... lecz jak jest godnie),
Bądź wola Twoja, jak jest między temi,
Którym już wolno i cało-swobodnie.
Kadź wola Twoja tak, jak jest w niebiosach,
Bądź w niebo - czynach, jak jest w niebo - głosach!

A wpierw na ziemi bądź mojego ciała
Poty, aż chucią nie zawoła: "Chwała!"

Potem na ziemi - ciała społecznego,
Póki harmonią nie zaśpiewa: "Ego!"

Potem na ziemi człowieczej mądrości
(Dla której Twoja, Panie, mądrość pości...).

Potem na wszystkiej ziemi - ziem, jak w niebie,
Gdzie Polską, Rusią, Litwą, Ukrainą,
Caio-Słowiaństwem wracają do Ciebie,
Jako sztandary, kiedy się rozwiną,
Sny, czucia, pieśni, i myśli, i czyny,
Do Ciebie, pieśni i czynów przy - czyny!...


Czytaj dalej: Miłości! W Tobie Jednej Odpocznienie...