Coś się narodził

Autorem wiersza jest Czesław Miłosz

Coś się narodził tej nocy
Byś nas wyrwał z czarta mocy.
Kolęda
Ktokolwiek uważa za normalny porządek rzeczy
w którym silni triumfują, słabi giną, a życie kończy się
śmiercią godzi się na diabelskie panowanie.

Chrześcijaństwo niech nie udaje, że jest przyjazne
światu, skoro widzi w nim grzech pożądania czyli
uniwersalnej Woli, jak to nazwał wielki filozof
pesymizmu, Schopenhauer, który w chrześcijaństwie
i buddyzmie znajdował rys wspólny, współczucie dla
mieszkańców ziemi, padołu łez.

Kto pokłada ufność w Jezusie Chrystusie oczekuje
Jego przyjścia i końca świata, kiedy pierwsze niebo i
pierwsza ziemia przeminą i śmierci już nie będzie.


Czytaj dalej: Zaklęcie