*** (Runą i w łunach spłoną pożarnych)

Autorem wiersza jest Czesław Miłosz

1. Runą i w łunach spłoną pożarnych
Krzyże kościołów, krzyże ofiarne
I w bezpowrotnym zgubi się szlaku
W lechickiej ziemi Orzeł Polaków.

2. O, jasne słońce - wodzu Stalinie!
Niech sława twoja nigdy nie zginie
Niechaj jak orły powiedzie z gniazda
Rosja i z Kremla płonąca gwiazda.

3. Na ziemskim globie flagi czerwone
Będą na wiatrach grały jak dzwony
Czerwona Armia i wódz jej Stalin
Odwiecznych wrogów na zawsze obali!

4. Zaćmisz się rychło w czarnej godzinie
Polsko- Twe córy i syny,
Wiara i każdy krzyż na mogile,
U stóp am legą w prochu i pyle!


Czytaj dalej: Zaklęcie