Jan Kazimierz

Autorem wiersza jest Jan Lechoń

Chwalcie usta Pannę Marię!
Już więcej nie wierzę
Ani w działa, ni w husarię,
W zbroje, ni w pancerze.

Za nic wszystkie mi potęgi,
Wojsk ogromnych chmura,
Za nic perły, złoto, wstęgi
I strusiowe pióra.

Padłem krzyżem, zapłakałem,
Złożyłem koronę
I pas słucki przewiązałem
Na żałobną stronę.


Czytaj dalej: *** (Pytasz, co w moim życiu...)