*** (Śni się lasom-las)

Autorem wiersza jest Bolesław Leśmian

Śni się lasom-las,
Śnią się deszcze,
Jawią się raz w raz
Znikłe Maje.

I mijają znów,
I raz jeszcze...
A ja własnych snów
Nie poznaję.


Czytaj dalej: *** (Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą)