Kochanie

Autorem wiersza jest Franciszek Dionizy Kniaźnin

Kontent na pozor a niekontent skrycie,
Cieszę się, smucę, śmieję się i ślocham.
Nie dziw: wszak takie kochających życie;
Ach! i ja kocham.


Czytaj dalej: Dwie lipy