Pod portretem Elizy

Autorem wiersza jest Franciszek Karpiński

Oto obraz Elizy! Lecz któż odmaluje?
Jak rozumna! jak słodka! jak skromna! jak czuje!


Czytaj dalej: Pieśń wieczorna