Słowo

Autorem wiersza jest Jacek Kaczmarski

Księdzu Jankowskiemu po jego kazaniu w kościele Świętej Brygidy w Gdańsku
11.6.95


Ja - jestem z Moskwy, proszę księdza;
Ja, proszę księdza - z Izraela.
To mnie z kościoła ksiądz wypędza,
Mnie - od Kościoła ksiądz oddziela.

Mnie ksiądz obraża i poniża;
W ludzkie popioły plując słowem
Podważa sens - jedyny - KRZYŻA,
W który wciąż może wierzyć - Człowiek.

Niech księdzu Bóg, Święta Brygida
Odpuszczą winę w swej dobroci.
Ja - Polak - Rosjanina, Żyda
Przepraszam za to, co ksiądz głosi.


Czytaj dalej: Przechadzka z Orfeuszem