Japońska rycina

Autorem wiersza jest Jacek Kaczmarski

W kamieniu, krzewie i potoku
W źdźble trawy, w płatku białej lilii
Mieszkają duchy naszych przodków
Patrzące na nas w każdej chwili
Kształt, barwa, zapach, śpiew, gałązki
Przypominają obowiązki
Wobec tych, co przed nami żyli

W sposobie ułożenia szaty
W ukłonie według starych reguł
W tym, jak przyrządza się herbatę
Jak się szanuje każdy szczegół
Wyraża się nasz dług wdzięczności
Dla stwarzającej nas przeszłości
Od której uciekamy w biegu

Wreszcie wyborem umierania
Gdy honorowe ostrze w dłoniach
Śmierć czyni przedłużeniem trwania
Bo życie przecież to agonia
Stwarzamy wodę, kwiat i kamień
W których na zawsze zamieszkamy
Wśród tych, co będą żyli po nas
W kamieniu, krzewie i potoku


Czytaj dalej: Przechadzka z Orfeuszem